Aktualności

2014-12-01
Nowa ustawa o prawach konsumenta


01
grudzień
2014
Nowa ustawa o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Od tego dnia sprzedawcy jak i konsumenci będą zobowiązani do jej przestrzegania. Ustawa narzuca nowe obowiązki na sprzedających i daje nowe możliwości kupującym.

Co daje nowa ustawa konsumentom ? Dzięki zmianom wydłuża się termin odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość do 14 dni bez podania przyczyny. Dodatkowo przedsiębiorca będzie zobowiązany poinformować konsumenta o wszystkich kosztach wynikających z umowy jeszcze przed jej zawarciem. Dodatkowo konsument zostaje zwolniony z ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli nie został poinformowany o obowiązku poniesienia tych kosztów. Kolejnym plusem dla konsumenta jest możliwość skorzystania z uprawnień z jakich można skorzystać w przypadku stwierdzenia wady kupowanej rzeczy: będzie można odstąpić od umowy od razu po wykryciu wady lub żądać obniżenia ceny zakupu.

Patrząc na to okiem przedsiębiorcy: dochodzą nowe obowiązki. Co to oznacza tak naprawdę w praktyce ? Z dniem 25 grudnia 2014 r. sprzedawca będzie musiał udostępnić kupującym dodatkowy regulamin sklepu internetowego dostosowany do nowych przepisów (i oczywiście wcześniejszy zgodnie z przepisami dotychczasowymi). Informacje na temat zasad obowiązujących kupującego jak i sprzedającego będą musiały być czytelne i wyrażone prostym językiem.

Regulacje zawarte w ustawie o prawach konsumenta obowiązują od dnia wejścia jej w życie, czyli od 25 grudnia 2014 r. Do umów, które zostały zawarte przed wejściem w życie nowych przepisów zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.
Dzięki ustawie prawa kupujących oraz obowiązki przedsiębiorców będą takie same w całej Unii Europejskiej, co umożliwi bezpieczniejsze zakupy.

Pełna nazwa aktu: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Zobacz pełną listę aktualności