Aktualności

Pełna lista aktualności


Wyświetlono rezultaty 1-6 z 6.
30
wrzesień
2015

Strata podatkowa a obowiązek przechowywania dokumentacji

W związku z częstymi pytaniami o termin przechowywania dokumentacji księgowej, informujemy, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 86) podatnicy przechowują księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tak więc po 1 stycznia 2016 będzie można zlikwidować dokumenty za rok 2009 (oraz lata wcześniejsze).
Ostatnio pojawiły się mniej korzystne wyroki NSA (lipiec oraz sierpień 2015 roku), mówiące o obowiązku przechowywania księgi i dokumentów podatkowych za rok, w którym została wykazana strata, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym strata została po raz ostatni odliczona. Np. jeżeli przedsiębiorca poniósł stratę w roku 2009 i odliczył ją po raz ostatni w roku 2014, to dokumenty za rok 2009 będzie mógł zlikwidować dopiero po dniu 1 stycznia 2021 roku. 
Zaznaczamy, że przepisy nie zostały zmienione, zmieniły się jedynie interpretacje Izb skarbowych oraz wyroki NSA. 
W związku z powyższym pozostawiamy Państwa decyzji powyższą kwestię.


23
styczeń
2015

Samochód służbowy w firmie

Od dnia 1 stycznia 2015 pojawił się nowy przepis (art. 12 ust. 2a ustawy o PDO), zgodnie z którym pracownik wykorzystujący samochód służbowy do celów prywatnych osiąga z tego tytułu przychód w wysokości:

 • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3,
   
 • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

Jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych przez część miesiąca, to wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.

W przypadku natomiast, gdy świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według ww. zasad i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c ustawy o PDOF).

Przychód ten dolicza się pracownikowi do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika ze stosunku pracy, tak więc stanowi on również podstawę do naliczenia podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Ponadto, w niektórych przypadkach takie nieodpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi rodzi konieczność naliczenia i odprowadzenia przez przedsiębiorcę vat należnego, gdzie podstawę opodatkowania będzie stanowić koszt świadczenia tej usługi poniesiony przez przedsiębiorcę (art. 29a ust. 5 ustawy o VAT). Koszt ten należy każdorazowy określać indywidualnie, na ten moment nie ma żadnej ogólnej interpretacji Ministra Finansów, jak ten „koszt” należy interpretować.

Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku gdy przedsiębiorca:

 • posiadał pełne prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tego pojazdu oraz zakupionych do niego części składowych,
   
 • posiadał pełne prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tego pojazdu, a przy nabyciu części składowych do tego pojazdu prawo to przysługiwało w ograniczonym zakresie,
   
 • nie posiadał prawa do odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu, ale przy nabyciu części składowych do tego pojazdu posiadał on prawo do pełnego odliczenia VAT.

więcej


24
grudzień
2014

24
grudzień
2014

Biuro zamknięte

W dniu 24 grudnia oraz 31 grudnia Biuro Rachunkowe ADRIA s.c. jest nieczynne.


01
grudzień
2014
Nowa ustawa o prawach konsumenta

Nowa ustawa o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Od tego dnia sprzedawcy jak i konsumenci będą zobowiązani do jej przestrzegania. Ustawa narzuca nowe obowiązki na sprzedających i daje nowe możliwości kupującym.
 

więcej


20
listopad
2014
Data płatności za podatek PIT, PPE oraz CIT

Data płatności za podatek PIT, PPE oraz CIT

Dzisiaj 20 listopada, czyli dzień płacenia podatków dochodowych. Tak więc przypominamy o konieczności zapłaty zaliczki na podatek PIT, PPE oraz CIT.